O konferenci

Ve dnech 27. - 28. dubna 2023 se konal již 37. ročník tradiční ocelářské konference teorie a praxe výroby a zpracování oceli - OCELÁŘI 2023.

Konference se konala v Rožnově pod Radhoštěm v hotelu Horal a úvodním slovem ji zahájila garantka konference prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D., která zároveň věnovala vzpomínku nedávno zesnulému Ing. Jaroslavu Březinovi. Za Moravskoslezský kraj přijel Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA se zajímavou přednáškou "Budeme i po konci těžby uhlí krajem oceli?" Následoval proslov proděkana pro spolupráci s průmyslem Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO prof. Ing. Jozefa Vlčka, Ph.D. Blok zvaných přednášek zakončil Mgr. Filip Hájek, který za Ocelářskou unii přednesl příspěvek "Dekarbonizace ocelářství: výzvy a příležitosti". Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. otevřel otázky ohledně European Green Deal a cesty ve výrobě oceli. Po obědě již následoval blok přednášek založených na zkušenostech a výzkumech jednotlivých společností a institucí a byl zahájen přednáškou Dr. Ing. Ladislava Válka ve spolupráci s firmou Danieli "Vybrané informace k plánované náhradě Tandemových pecí novými Hybridními pecemi v Liberty Ostrava a.s. Čtvrteční večer byl již tradičně zakončen společenským večerem, který se konal v hotelové restauraci.

Na konferenci bylo evidováno 94 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska a Švédska. Program konference obohatilo 24 zajímavých přednášek.

Děkujeme všem autorům přednášek, účastníkům a sponzorům konference za spoluúčast na tvorbě této již tradiční konference.

Sponzoři a vystavovatelé:

ŽĎAS a.s.; INTOCAST Slovakia a.s.; Carl Zeiss spol. s r.o.; TSI Systém s.r.o.; Bodycote HT s.r.o.; TRITEM s.r.o.; Promat s.r.o.; MATOM REFRACTORIES Czech-Slovakia s.r.o.