O konferenci

Ve dnech 9. - 10. dubna 2015 se v Rožnově p. Radhoštěm konal 31. ročník tradiční ocelářské konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Konference byla zahájena úvodním slovem prof. Ing. Jany Dobrovské, CSc., děkankou Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - Technické univerzity Ostrava a odborným garantem konference prof. Ing. Jiřím Bažanem, CSc.

Společenský večer se konal 9.dubna ve valašské kolibě Kordulka.

Na konferenci bylo evidováno celkem 82 účastníků. Konference se účastnili převážně lidé z podniků a výzkumných ústavů. Studenti vysokých škol měli také své zastoupení v řadách účastníků.

Národnostní složení tohoto ročníku konference: 69 účastníků z České republiky, 11 ze Slovenska, 1 z Polska a 1 z Německa. Bylo předneseno 16 příspěvků.

Sponzoři konference: Promat s.r.o.; RMS, a.s. Košice; TSI System s.r.o.; HOBRA - Školník s.r.o.; ŽĎAS a.s.; ZVVZ-Enven Engineering, a.s.