O konferenci

Ve dnech 5. - 6. dubna 2018 se v Rožnově pod Radhoštěm, ve Wellness hotelu Energetic, konal 34. ročník tradiční ocelářské konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli.

Konferenci zahájil úvodním slovem prof. Ing. Jiří Bažan, CSc., garant konference a profesor Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - Technické univerzity Ostrava. Úvodní přednáška doc. Ing. Václava Kafky, CSc. byla věnována vzpomínce na prof. Ing. Karla Stránského, DrSc. Jako zvaný řečník vystoupil RNDr. Jaroslav Raab se svou přednáškou "Bariéry růstu globální výroby a spotřeby oceli".
První den byl tradičně zakončen společenským večerem ve stylové kolibě Kordulka. 

Na konferenci bylo evidováno 76 účastníků.
Národnostní složení tohoto ročníku konference: 59 účastníků z České republiky, 13 ze Slovenska, 3 z Polska a 1 z Rakouska.
Bylo předneseno 23 příspěvků.

Sponzoři konference: ŽĎAS, a.s.; RMS, a.s. Košice; OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o. člen koncernu; HOBRA - Školník s.r.o.;