O konferenci

Ve dnech 5. – 6. května 2022 se v Rožnově pod Radhoštěm, v hotelu HORAL, konal 36. ročník tradiční ocelářské konference teorie a praxe výroby a zpracování oceli.

Konferenci úvodním slovem zahájila prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph. D., garantka konference a profesorka Fakulty materiálově technologické VŠB – TU Ostrava, spolu s prof. Ing. Jozefem Vlčkem, Ph. D., proděkanem pro spolupráci s průmyslem VŠB – TU Ostrava a profesorem Katedry tepelné techniky VŠB-TU Ostrava. Ihned po úvodu byla věnována minuta ticha uctění památky doc. Václava Kafky, který se organizaci konference Oceláři léta věnoval. S úvodní přednáškou Hutnické listy, současnost a budoucnost vystoupil Ing. Jaroslav Pindor, Ph. D.

První den byl zakončen společenským večerem v hotelové restauraci.

Na konferenci bylo evidováno 99 účastníků a bylo předneseno 19 příspěvků.

Sponzoři a vystavovatelé: ŽĎAS, a.s., HOBRA – Školník s.r.o., Carl Zeiss spol. s r.o., TRITEM s.r.o., Advanced Carbon Technology s.r.o., Promat s.r.o., 4dot Mechatronic Systems s.r.o.