O konferenci

Ve dnech 4. - 5. dubna 2013 se konal v Karlově Studánce 29. ročník tradiční ocelářské konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Na konferenci bylo evidováno celkem 85 účastníků. Z toho 71 bylo z podniků a výzkumných  ústavů a čtrnáct z vysokých škol. Připomeňme, že tři kolegové byli z Polska, jeden z Maďarska a deset ze Slovenska.