O konferenci

Ve dnech 30. - 31. března 2017 se v Rožnově pod Radhoštěm, ve Wellness hotelu Energetic, konal 33. ročník tradiční ocelářské konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli.

Konferenci zahájila úvodním slovem prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - Technické univerzity Ostrava. Úvodní přednáška doc. Ing. Václava Kafky, CSc. byla věnována vzpomínce na prof. Ing. Zdeňka Bůžka. Jako zvaný řečník vystoupil RNDr. Jaroslav Raab ze společnosti Hutnictví železa a.s. se svou přednáškou "Otazníky evropského ocelářství".
První den byl tradičně zakončen společenským večerem ve stylové kolibě Kordulka. 

Na konferenci bylo evidováno 64 účastníků.
Národnostní složení tohoto ročníku konference: 53 účastníků z České republiky, 8 ze Slovenska a 3 z Polska.
Bylo předneseno 18 příspěvků.

Sponzoři konference: ŽĎAS, a.s.; RMS, a.s. Košice; TSI System s.r.o.; HOBRA - Školník s.r.o.; Promat s.r.o.