COMMITTEES

Odborný garant

prof. Ing. Jiří BAŽAN, CSc.
VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, EU

Přípravný výbor

Ing. Martin BALCAR, Ph.D.
ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou, Czech Republic, EU
Bc. Monika BAROŠOVÁ
TANGER Ltd., Ostrava, Czech Republic, EU
prof. Ing. Jiří BAŽAN, CSc.
VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, EU
Ostrava, Czech Republic, EU
Ing. Jiří CIBULKA, Ph.D.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec, Czech Republic, EU
Ing. Jiří CUPEK
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec, Czech Republic, EU
doc. Ing. Václav KAFKA, CSc.
Racio & Racio, Třinec, Czech Republic, EU
Ing. Václav KOZELSKÝ
VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ostrava, Czech Republic, EU
Ing. Pavel MACHOVČÁK, Ph.D.
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., Ostrava, Czech Republic, EU
prof. Ing. Karel MICHALEK, CSc.
VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, EU
Ing. Jaroslav PINDOR, Ph.D.
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Ostrava, Czech Republic, EU
Ing. Kateřina SEDLÁČKOVÁ
TANGER Ltd., Ostrava, Czech Republic, EU
Ing. Michaela STROUHALOVÁ, Ph.D.
VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, EU
Dr. Ing. Ladislav VÁLEK
ArcelorMittal Ostrava, a.s., Ostrava, Czech Republic, EU