Reklama & sponzoři

Ceny bez DPH

Prezentace firem

Firemní prezentace 20 min.

Doprovodná výstavka

Barevný inzerát uvnitř Sborníku

Distribuce firemních materiálů při registraci

Logo firmy v sále a na webu konference

Bezplatná účast 2 zástupců společnosti